feb
07
2015

MAKCSEV-SZÖVŐ

makcsev szovo e1422916857185 MAKCSEV SZÖVŐ

"A lényeg nem a tömeg és nem a látható; a lényeg, a cserkészetnek alapfundamentuma az őrs, a gyermeknek legszűkebb, sajátos, bensőséges szervezete."

Teleki- hagyaték

Köszöntünk Titeket a MaKCseV – Szövetségi Vetélkedő Őrsöknek oldalon. A MaKCseV 2011-ben kezdődött Maros Körzet Cserkészeinek Versenyeként, ebben az évben a szövetség összes körzete bekapcsolódik a versenybe, így most sokkal többen vagyunk és sokkal többet tanulhatunk egymástól. Az alábbiakban olvashattok a tudnivalókról és a határidőkről.

A MaKCseV – SzöVŐ céljai:

 • A körzet csapatainak mozgósítása és a csapatok közötti ismerkedési lehetőség megteremtése.
 • Az őrsi rendszerre alapuló csapatmunka bővítése.
 • Az őrs tagjai közötti együttműködés fejlesztése.
 • Az őrsi szellem erősítése.
 • Őrsi jelképek kialakítása-ápolása (őrsi titok, -zászló, -induló, csatakiáltás).
 • Az őrsvezető szerepének kihangsúlyozása.
 • Egészséges versenyszellem kialakítása.
 • A cserkészek aktív részvétele az őrs életében.
 • Az egyéni kompetenciák fejlesztése.

Tudnivalók:

 • A verseny elérhetőségei: http://makcsev.wordpress.com/és a makcsev@gmail.com
 • A verseny három interneten beküldhető fordulóból (egy hónap rendelkezésre álló idő fordulónként) és egy döntőből áll.
 • A versenyző korosztály kiscserkész és cserkész lehet.
 • A feladatokban különbségek lesznek a korosztály függvényében (fordulónként a kiscserkészektől az első három, míg a cserkész korosztálytól a teljes feladatsor megoldását várjuk).
 • A versenyző egység az őrs (vegyes nemű őrsök is versenybe szállhatnak), amelynek maximális létszáma 10 cserkész.
 • A csapat- és rajvezető saját meglátása szerint, a verseny céljait figyelembe véve segíthet a versenyző őrsöknek. Hasonló szabály érvényes azokra az őrsvezetőkre, akik 4 évvel idősebbek az őrs átlag életkoránál.
 • A kapcsolattartó személy minden esetben az őrsvezető kell legyen.
 • A nem cserkészies magatartás kizárást vonhat maga után.
 • Tematika: cserkész-, magyarságtörténelem, hagyományőrzés, cserkészismeretek, természetvédelem stb.
 • Fontos a határidők pontos betartása.
 • Minden forduló 40 (kiscserkészek esetében 30) pontot ér, tehát a döntőig összesen 120 pontot (kiscserkészeknél 90) lehet összegyűjteni. Azok a feladatok, amelyek határidő után kerültek beküldésre más elbírálásban részesülnek. A határidő után beérkezett feladatok pontszáma felére csökken. Például: ha egy 10 pontos feladatot 8 ponttal értékeltük, a határidőben beküldött feladat 8 pontot kap, míg a határidő után beérkezett feladat 4 pontot.
 • A körzeti döntőn további 120 pontot lehet szerezni, tehát az összpontszám felét a fordulókban, a másik felét a körzeti döntőben lehet megszerezni.
 • Minden körzet három legjobb őrse vehet részt a szárhegyi országos döntőn.
 • Az országos döntő legjobb őrse díjmentesen részt vehet a Szövetségi Emléktáborban.

Időpontok/ határidők: I – 2015. január 15. – Az első forduló feladatainak megjelenése. HI – 2015. február 15. – Az első forduló feladatainak és a jelentkezési lap beküldési határideje. II – 2015. február 15. – A második forduló feladatainak megjelenése. HII – 2015. március 10. – A második forduló feladatainak beküldési határideje. III – 2015. március 15. – A harmadik forduló feladatainak megjelenése. HIII – 2015. április 10. – A harmadik forduló feladatainak és a döntőre való jelentkezés beküldési határideje. Körzeti döntő – 2015. április 25. Országos döntő – 2015. május 16., Szárhegy – minden körzet első három helyezett őrse.

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/makcsev-szovo

feb
02
2015

RMCsSz 25 éves emléktábora

2015 RMCsSz 25 éves emléktáboraA Romániai Magyar Cserkészszövetség 25 éves Emléktábora

Szent István Népének Tábora Erdélyben

 

Nagy öröm számunkra újjáéledt erdélyi cserkészetünk 25 éves fennállását ünnepelni. Mi jobbat tudnánk mi, cserkészek, kitalálni ennek megünneplésére, mint egy közös cserkésztábort? Egy olyan tábort, melyre minden erdélyi cserkész hivatalos és amely képes a 25 éves fennálássunk örömét az erdélyi magyar közösséggel megosztani.

Helyszín: Magyarlóna, Kolozs megye

Időpont: 2015. augusztus 14-24.

További részletek

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/rmcssz-25-eves-emlektabora

jan
14
2015

IX. Országos Cserkészbál

Bal MEGHIVO 01 1024x512 IX. Országos Cserkészbál

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/ix-orszagos-cserkeszbal

dec
22
2014

Elhuny Gaál Sándor, tiszteletbeli elnökünk

Kedves cserkésztestvérek, kedves szimpatizánsok, kedves barátaink!

Szomorú szívvel és megdöbbenve közöljük, hogy szeretett cserkésztestvérünk, Gaál Sándor bá (a mindannyiunk Sanyi bácsija), A Romániai Magyar Cserkészszövetség alapító tagja, 17 évig elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának egykori alelnöke, a Vadas Cserkészpark és a Cserkészmúzeum alapítója és vezetője, váratlan hirtelenséggel visszatért Teremtőjéhez.
Szegényebbek lettünk… Egy olyan EMBERT vesztettünk el, aki igazi cserkészként, igazi közösségi vezetőként a székely ember természetességével és egyszerűségével volt példa mindannyiunknak: mint hívő keresztény, mint családos, mint pedagógus, mint nevelő, mint közösségépítő, mint természetvédő és cserkészvezető egyaránt.
Hálával tartozunk Neked, kedves Sándor bátyánk, hogy a kezdetektől a szíveden hordtad az erdélyi magyar cserkészet ügyét és önzetlenül dolgoztál, ezáltal is elősegítve az erdélyi magyar ifjúság nevelését. Köszönjük a munkádat, amellyel utat mutattál sokunknak, a bölcsességedet, amellyel irányítottál és egyszerűen annak lehetőségét, hogy magadhoz közel engedtél, mentoráltál és őszinte szeretettel cserkésztestvéreddé fogadtál bennünket!
Hazamentél! Meghajolunk előtted és magunk elé helyezzük követendő örökségül, hitvallásod, melyet most decemberben hagytál hátra számunkra: „A cserkészetben látom egyetlen módját annak, hogy a mai ifjúságot természet-, Isten-, haza-, nemzet- és embertársszeretetre neveljük egyszerre.”
Sepsiszentgyörgyön kedden, 24-én, 16 órától a református Vártemplom ravatalozójában lesz a búcsúztatása. Előtte 1 órával részvét fogadás. A szállítási körülmények miatt a koszorúkat a havadtői temetésre kérjük eljuttatni.
Havadtőn, szülőfalujában szerdán, 24-én 13 órától lesz a temetése.
Cserkésztestvéreinket erdélyből és a nagyvilágból 12.00 órára várjuk a havadtői Református Templom udvarára, hogy közösen készülhessünk elkísérni Sándor bátyánkat, utolsó útjára.
Búcsúzik tőled a RMCSSZ elnöksége, a Vezetők Tanácsa, a cserkészcsapatok vezetősége, a cserkészközösségek tagjai valamint az összmagyar cserkészet minden szövetsége és vezetői

„Milyen szűk a kapu és milyen keskeny az út, mely az életre visz – bizony kevesen találják meg azt.” (Mt 7, 13)
Emléked legyen áldott! Példád világító jel marad mindannyiunk számára!

Kasza Tamás csv.
RMCSSZ elnök

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/elhuny-gaal-sandor-tiszteletbeli-elnokunk

Régebbi bejegyzések «