ápr
02
2014

XV. ORSZÁGOS ROVÁSÍRÁSVERSENY – versenyfelhívás

                   * V E R S E N Y F E L H Í V Á S *

              „A CSODASZARVAS NYOMÁBAN”

         XV. ORSZÁGOS ROVÁSÍRÁSVERSENY 

 

 

„Égi ige, régi rege, erős fényben Isten ege

            E jelekkel óvjunk szépet, tiszta szavú, ősi népet”

                     Rovás Himnusz – Szőke István Attila

 

 

A verseny szervezője: Romániai Magyar Cserkészszövetség

A verseny rendezője: 051 számú Czetz János cserkészcsapat

A verseny helyszíne és kezdési időpontja: Szamosújvár, 2014. május 2, 09.00 óra

 

 

 

Résztvevők és részvételi feltételek: Ifjúsági szervezetek, általános- és középiskolák valamint az RMCSSZ cserkészcsapatai, továbbá a korcsoportba tartózó egyéni jelentkezők.

 • Egy csoportból illetve iskolából a versenyen legtöbb 5 személy vehet részt kategóriánként.
 • Minden szervezett csoporttól, legalább egy, zsűrizésre alkalmas felkészült személyt várunk!
 • Csakis a sajátos formanyomtatványon és az időben jelentkezett versenyzőket áll módunkban fogadni!
 • A bejelentkezéskor a részvételi díj minimum felét utalni kell a szervezők számlájára.
 • Érvényes cserkészigazolvány. (Azon cserkészek, akik nem rendelkeznek érvényes cserkészigazolvánnyal, illetve nem szerepelnek csapatuk próbaidős cserkészeinek a névsorában, a helyben fizetési összegekkel számoljanak.)
 • Az igénylők számára szállást biztosítunk (szükséges szivacsmatrac és hálózsák).

 

    Részvételi díj: helyben 45 RON. április 20-ig, kiírásnak megfelelően megtörtént bejelentkezés esetén 40 RON, április 15-ig kiírásnak megfelelően megtörtént bejelentkezés esetén 35 RON. A bejelentkezési díjakat az alább feltűntetett bankszámlára kérjük átutalni.

A részvételi hozzájárulás tartalmazza: két meleg étel, szállás 2 éjszakára, hímzett jelvény, rendezvény füzet, szórólap és névjegy. A helyben jelentkezők számára nincs módunk rendezvény jelvényt biztosítani.

   

Korosztályok:

 • A kategória (3-4 oszt.)
 • B kategória (5-6 oszt.), – C kategória (7-8 oszt.)
 • D kategória (9-10 oszt.), – E kategória (11 oszt.-tól)
 • Korcsoportokkénti csoportverseny: I KorcsoportA kategória, II. Korcsoport - B és C kategória, III. KorcsoportD és E kategória.         

  

 Feladatok A kategória számára:

 • 3 ­­- 5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
 • 3 – 5 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
 • Rovásírás szöveg hangos olvasása.

    Feladatok B kategória (5-6 oszt) számára:

 • 5 – 10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
 • 5 – 10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
 • Számrovás ismerete
 • Rovásírás szöveg hangos olvasása.

    Feladatok C kategória (7-8 oszt.) számára:

 • 5 -10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
 • 5 – 10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
 • Rovásírás szöveg hangos olvasása.
 • Számrovás ismerete
 • Rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink.(tesztlap)
 • Többfajta rovás ABC ismerete: rövid rovás szöveg átírása latin betűs írásra

    Feladatok D kategória (9-10 oszt.) számára:

 • összevont rovásírásos szöveg átírása latin betűre
 • latin betűs szöveg átírása összevont rovásírásra
 • rovásírás szöveg hangos olvasása.
 • számrovás ismerete
 • rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink.(tesztlap)
 • többfajta rovás ABC ismerete: rövid rovás szöveg átírása latin betűs írásra

    Feladatok E kategória (11 oszt.-tól) számára:

     rövidítéses rovásírásos szöveg átírása latinbetűre

 • latin betűs szöveg átírása rövidítéses rovásírásra
 • rovásírás szöveg hangos olvasása.
 • számrovás ismerete
 • rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink.(tesztlap)
 • többfajta rovás ABC ismerete: rövid rovás szöveg átírása latin betűs írásra

   

Külön verseny – Botrovás: –      I kategória (7. oszt.-ig)

 • II kategória (8. oszt.-tól)
 • III. Kategória: hasított fába való rovás

 

Eszköz szükséglet :  - bármilyen faragásra alkalmas bot. Ajánlott: 80 cm hosszú kérges bot (mogyorófa), faragó bicska, törülköző, elsősegély doboz.

 

 

A versenyen használható rovásbetű típusa:

 • Forrai Sándor írásváltozata

 

Versenyszabályok és elbírálás módja:

 • csak a fent említett ábécé fogadható el
 • csak jobbról balra haladó írás fogadható el
 • a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
 • azon versenyzőknek, akik először mérettetik meg magukat, megengedett az egy kategóriával alacsonyabb versenyzés, ami +5 ponttal jár. (Aki már versenyzett nem vehet részt 1 kategóriával lennebb). Saját kategória fölötti versenyzés, kategóriánként -5 ponttal jutalmazandó!
 • Semmilyen kategóriában nem fogadunk el, kategóriát meghaladó ismeretek alkalmazását (pl. teljes kiírás esetén, nem fogadunk el összevonást, még a hosszú „t”-t sem!)
 • a verseny időtartama maximum 40 perc, az eredmények a feladatok hibaszámától, illetve hibátlanságától, valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ
 • az induló pontszámot az igénybe vett idő határozza meg
 • minden betűhiba (- tévesztés) a pontszámot eggyel növeli
 • egy vagy több mondat kihagyása, a versenyző kizárását eredményezi
 • az olvasás plusz-mínusz 10 ponttal befolyásolja az eredményt
 • szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül-(az „A” és „Az” is szónak számit), számjegy téves írása és a történelmi kérdésekre adott helytelen válasz 3-3 hibapontnak számít.
 • a besorolás a legalacsonyabb pontszámnál kezdődik
 • kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szépírásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését
 • a botra rovás külön bírálat tárgya 
 • a korcsoportokkénti csoportverseny esetén, az egy korcsoporton belül lévő, egy csoportot alkotó három versenyző, személyes eredményeinek összege alkotja a csoporteredményt.

 

 

     A rovásírás szabályainak betartása mellett külön figyelmet fordítsatok a:

 •  a két „K” betű használatánál elfogadjuk a következő megoldásokat:
 1. hangrendhez illeszkedő
 2. csak a rombusz alakú eK jel használata (kizárólag az A Kategóriában)
 • D kategóriában is kötelező a rövid és hosszú magánhangzók helyes használata (megkülönböztetése).
 • E kategóriában nem fogadjuk el a hosszú magánhangzók használatát (kivételt képez az „Á” betű)

    

Díjazás:

 • mind az öt kategóriában az első három helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kap
 • a résztevő csapatok, versenyző egységek, emléklapot kapnak
 • korcsoportokként a legjobb helyezést elért ifjúsági szervezetek, cserkészcsapatok, iskolák vagy szervezeti egységek versenycsoportjai emlékplakettet kapnak
 • Jutányos részvétel a rovástáborban

 

    A felkészüléshez ajánlott irodalom:

 

 • Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig, A magyar rovásírás elsajátítása 
 • Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I.-II.
 • Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve
 • Zomoráné Cseh Márta: A székely magyar rovás ABC-s könyv (tankönyv II-IV osztályosok részére)
 • Zomoráné Cseh Márta: A székely-magyar rovás rövidítési rendszere (tankönyv az V.-VIII. és IX.-XII. osztályosok számára)
 • Tasnádi Márton(szerk.): Örökségünk a rovásírás – Az országos rovásírásversen ismeretterjesztő és felkészítő nyomtatványa

 

    Jelentkezési határidő: 2014. április 15.,  20. és helyszínen.   E-mail-ben: rovas@rmcssz.ro

           

Bejelentkezni csakis a sajátos formanyomtatványon lehet, mely letölthető innen honlapról illetve igényelhető emailen!

   

Bejelentkezéskor kérjük feltüntetni a csapatot, a versenycsoportok szerinti résztvevők számát (a különverseny esetében is), a zsűritag személyét és a kapcsolattartó személy teljes címét és minden elérhetőségét! Továbbá kérjük csatolni az átutalás bizonylatát(szkennelt, fényképezett vagy faxolt változatban), feltűntetve, hogy az átutalt összeg hány cserkész bejelentkezését fedezi.

 

A bejelentkezést követően elküldjük a szervezők által összeállított ismertető és felkészítő nyomtatványt a rovásírásról.

 

További információk .   E-mail-ben: rovas@rmcssz.ro, illetve a 0765-279874 (Tasnádi Márton), telefonszámon kaphatóak.

 

FIGYELEM!!!

!     EZEN VERSENY KÉPEZI A KÁRPÁT-MEDENCEI szintű ROVÁSÍRÁSVERSENY HIVATALOS SELEJTEZŐJÉT!

!     A SELEJTEZŐ 15 DOBOGÓS VERSENYZŐJE KÉPVISELI MAJD ERDÉLYT, IGAZOLÁS KISÉRETÉBEN, A NAGY MEGMÉRETTETÉSEN!

!     AZ ORSZÁGOS ROVÁSÍRÁSVERSENYEN lehetőséget nyújt az V. rovástábor részvételre!

    

 

 

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

 

 

 

 

RENDEZVÉNY megnevezése

I

bejelentkezési időpont: április 15-ig

(cserkészeknek

igazolvánnyal)

II. bejelentkezési időpont / igazolvány:

április 20-ig

(cserkészeknek

igazolvánnyal)

III. bejelentkezési időpont:

Április 20-tól és helyben (igazolvánnyal v. nélküle)

A csodaszarvas nyomában

XV. Országos Rovásírásverseny, Sz-újvár

35 RON

40 RON

45 RON

 

 

 

 

A bejelentkezési díjakat az alábbi bankszámlára kérjük átutalni:

 

 

 

BRD Visa card

Titular  cont: Kasza Rózsi

Termen de valabilitate: 01/15

Cod IBAN: RO25 BRDE 130S V344 1510 1300

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/xv-orszagos-rovasirasverseny-versenyfelhivas

ápr
02
2014

Országos Cserkésznap 2014

Időpont: május 3-4

Helyszin: Szamosujvár és a füzesmikolai hasadék (Nicula)

Keretmese: A gyűrűk ura – J. R. R. Tolkien

Általános program: portya, stratégiai játék, tábortűz.

 

Érkezés: péntek este vagy szombat reggel 7-ig. (Péntek este stratégiai fontosságú megbeszélésre kerül sor a cserkésznapon részvevő vezetőkkel!)

Hazaútazás: vasárnap reggel Istentisztelet illetve a Szentmise után

 

Szombaton biztosítva lesz egy hideg ebéd és meleg vacsora.

A tábortűz témáját és a tábortűzi jeleneteket, jelentkezés után fogjuk leosztani.

 

Felszerelés: Péntek estére és szombat reggelre szendvics, hálózsák, izolír, evőeszközök, csajka, túraöltözék, elemlámpa, és a szokásos személyes dolgok, egy napos túrafelszerelés.

 

Jelentkezés és részvételi díj:

 

RENDEZVÉNY megnevezése

I

bejelentkezési időpont: április 15-ig

(cserkészeknek

igazolvánnyal)

II. bejelentkezési időpont / igazolvány:

április 20-ig

(cserkészeknek

igazolvánnyal)

III. bejelentkezési időpont:

Április 20-tól és helyszínen (igazolvánnyal v. nélküle)

Országos Cserkésznap

25 RON

30 RON

35 RON

 

A bejelentkezéseket a rovas@rmcssz.ro címre várjuk. Bejelentkezni őrsben és/vagy csapatban lehet, vezető kíséretében, a mellékelt belejentkezési lapon.

 

A bejelentkezési díjakat az alábbi bankszámlára kérjük átutalni:

 

BRD Visa card

Titular  cont: Kasza Rózsi

Termen de valabilitate: 01/15

Cod IBAN: RO25 BRDE 130S V344 1510 1300

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/orszagos-cserkesznap-2014

jan
12
2014

Aranytoll díj

Kedves cserkésztestvérem!

Gazdát keres a 2013-as ARANYTOLL díj! Ha úgy érzed, hogy te vagy az, aki a legjobban megérdemli a díjat, ha úgy gondolod, hogy a te ingeden mutatna a legjobban az „Aranytoll díj” felvarrós jelvény, akkor jelentkezz!

Ehhez három pályaművet kell beküldened az aranytolldij@rmcssz.ro e-mail címre, 2014. február 10-ig.

 

Formai követelmények:

·         pdf. és doc. vagy docx. formátum

·         legtöbb egy A4-es oldal

·         másfeles sorköz

·         Calibri betűtípus

·         11-es betűméret

·         sorkizárt szövegigazítás

 

Kritériumrendszer:

Minőségi mutatók (mindegyik 1 pontot ér, összesen 10 pont szerezhető):

·         témájában jelen van a cserkészet

·         találó címadás

·         újságírói műfajba való besorolhatóság

·         az írás szerkezeti felépítése átlátható legyen

·         világos, érthető, tömör, kreatív

·         helyesírási szabályoknak megfelelő

·         pontos információkat tartalmaz, nincs benne tartalmi hiba

·         a tulajdonneveket helyesen használja

·         jelen vannak szubjektív elemek

·         tartalmaz valamilyen nevelő szándékot, erkölcsi tanúbizonyságot

Mennyiségi kritériumok:

·         egy személy legkevesebb 3 írással pályázhat

·         a 3 íráson felül minden írás plusz pontot ér

·         ha a műnek két vagy több szerzője van, akkor mindketten leadhatják az írást

 

Minden dokumentumban alján legyen feltüntetve a neved és a csapatod adatai (szám, név, helység), illetve a fogadalomtételed éve (csak fogadalmat tett cserkészek számára áll nyitva a lehetőség).

A beküldött cikkeket egy szakmabeli zsűri fogja elbírálni, a cikkek név nélkül lesznek továbbítva a zsűritagoknak.

A határidőre figyelj oda, mert a későn leadott pályaművek NEM kerülnek elbírálásra.

Kívánok eredményes írást, és jó munkát!

 

Péterfy Tímea

média felelős

 

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/aranytoll-dij-2

dec
09
2013

Elkészült a székházunk!

Úgy látszik, hogy a cserkészek egész évben jók voltak, mivel a Mikulás megajándékozott bennünket egy székházzal.
A Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) első székházának avatásának ünnepélye zajlott 2013. december 7-én Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 51 szám alatt. Ezt megelőzte egy sajtótájékoztató 6-án, ahol az RMCSSZ elnöke, Kasza Tamás, vezetőképző vezetője, Kerekes István és irodavezetője, Borka Botond beszéltek szövetségünk helyzetéről, az Összmagyar cserkszstratégiáról (amelynek fő célja, hogy minden magyarul beszélő gyerek találkozhasson a cserkészettel, részletek: http://cserkesz.hu/sites/default/files/strategia.pdf ), jövőbeni terveinkről és a székház felépülésének részleteiről. Székházunk felépülésében nem csak szakemberek, hanem cserkészeink önkéntes munkája is benne van. Borka Botond elmondta, hogy körülbelül 50 cserkész dolgozott 300 óra önkéntes munkával székházunk megépülésében, a bútorok összeállításában, takarításban, könyveink rendezésében.
És, ha már könyvekről esett szó. Jövőbeni terveink egyike az, hogy közkinccsé tegyük könyvtárunkat, amely 2000-nél is több könyvet tartalmaz. Ugyanakkor egyik legfontosabb terv a 2015-ös évre szól, ez a szövetségi nagytáborunk éve, amelynek Kolozsvár, mint ifjúsági főváros lesz a helyszíne.

A szombati avatási ünnepély 9:30-tól vette kezdetét, ahol a résztvevők meleg tea és kalács „kíséretében” megtekinthették a magyar cserkészet történetének roll up kiállítását székházunk udvarán. Több, mint 60 cserkész és nem cserkész gyűlt össze ezen alkalomból.
10:30-tól zajlott a kapu előtti plakett („cégtábla”) leleplezése, amely a cserkészinduló eléneklésével kezdődött, majd beszédet mondtak, Kasza Tamás, az RMCSSSZ elnöke, illetve Csík körzet vezetője, Bálint Lajos Lóránt. A beszédeket követően Szatmári Szilárd református lelkész leplezte le a „cégtáblát”.
Az ünnepély az udvarban folytatódott tovább, ahol díszmeghívottaink köszőntőbeszédeket mondtak az egybegyűlteknek. Elsőként a Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzulátusának képviselője, dr. Farkas Balázs beszédét hallhattuk, majd utána következett Gaál Sándor, szövetségünk tiszteletbeli elnöke, Tamás József segédpüspök, majd Szatmári Szilárd református lelkész. Ezek után Szakács Ferenc Sándor, a Pro Educatione ügyvezető elnöke, majd végül de nem utolsó sorban Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere köszöntötte a jelelévőket.
A köszöntőket követően Tamás József, segédpüspök és Szatmári Szilárd, lelkész megáldották a székházat. Majd az ünnepélyes szalagvágás köveztekezett, amelyet 4 személy,  dr. Farkas Balázs, Ráduly Róbert, Tamás József és Szatmári Szilárd vágtak el.
Az ünnepélyt cserkész és egyházi énekekkel tarkították a Segítő Mária iskola diákjai Simó Gáspár vezetésével.
Végezetül  Kasza Tamás egy állófogadásra invitálta a jelenlevőket, amely az ünnepély utolsó mozzanata volt.

Bíró Zsuzsanna

RMCSSZ PR felelős

 

 DSC 1040 300x198 Elkészült a székházunk! DSC 10491 300x198 Elkészült a székházunk! DSC 1055 300x198 Elkészült a székházunk! DSC 1062 300x198 Elkészült a székházunk!

DSC 0250 300x200 Elkészült a székházunk!

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/elkeszult-a-szekhazunk

Régebbi bejegyzések «