jún
10
2014

Családos altábor – felhívás

Lehet, hogy jó pár éve annak, hogy cserkésztáborban vettel részt, és mindez azért, mert idő közben megnősültél/férjhezmentél, gyereked/gyerekeid születtek. Itt az idő, hogy becsomagoljatok, és táborba induljatok. Igen, jól érted ”csomagoljatok”, ezúttal közösen, a család apraja-nagyja a Családos csekész táborba.

csalados_tabor_jelentkezes

CSALADos 300x212 Családos altábor  felhívás

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/csalados-altabor-felhivas

jún
01
2014

Történelmi vetélkedő az 1764-es madéfalvi veszedelem 250-ik évfordulója emlékére

 

mad 300x225 Történelmi vetélkedő az 1764 es madéfalvi veszedelem 250 ik évfordulója emlékére 

 

Határőrség és székelység – A kétfejű sas árnyékában

Történelmi vetélkedő az 1764-es madéfalvi veszedelem 250-ik évfordulója emlékére

 

sic Történelmi vetélkedő az 1764 es madéfalvi veszedelem 250 ik évfordulója emlékére

 

A madéfalvi veszedelem 250-ik évfordulója alkalmából Madéfalva Község emlékévet hírdetett meg. E jeles eseményre emlékezve a madéfalvi 139-es számú  Tamás András cserkészcsapat történelem vetélkedőt szervez a Romániai Magyar Cserkészszövetség keretén belül működő csapatok számára. A vetélkedőre középiskolások, tehát 9-12-es korosztályú cserkészek jelentkezését várjuk. Egy csapat 5 fővel képviselheti magát.

A vetélkedő két fordulóból áll. Az első forduló anyagát és a könyvészetet csatolva küldjük a felhívással. Ennek a beküldési hatáideje 2014 június 15.

A döntőbe a körzetenként legjobban teljesítő csapatok kapnak meghívást 2014. szeptember 19-21 között Madéfalvára egy egész hétvégés programsorozattal egybekötve. Ez a rendezvény egy újabb lehetőség csapatainknak arra, hogy találkozzanak ugyanakkor ezáltal összemérhetik tudásukat is.  Szeretettel várunk!

Kívánunk: Jó munkát! Szőcs Szilveszter csv

 

JELENTKEZÉSI LAP könyvészet Vetelkedo A székely határőrség és az európai hadviselési kultúra

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/tortenelmi-vetelkedo-az-1764-es-madefalvi-veszedelem-250-ik-evforduloja-emlekere

ápr
02
2014

XV. ORSZÁGOS ROVÁSÍRÁSVERSENY – versenyfelhívás

                   * V E R S E N Y F E L H Í V Á S *

              „A CSODASZARVAS NYOMÁBAN”

         XV. ORSZÁGOS ROVÁSÍRÁSVERSENY 

 

 

„Égi ige, régi rege, erős fényben Isten ege

            E jelekkel óvjunk szépet, tiszta szavú, ősi népet”

                     Rovás Himnusz – Szőke István Attila

 

 

A verseny szervezője: Romániai Magyar Cserkészszövetség

A verseny rendezője: 051 számú Czetz János cserkészcsapat

A verseny helyszíne és kezdési időpontja: Szamosújvár, 2014. május 2, 09.00 óra

 

 

 

Résztvevők és részvételi feltételek: Ifjúsági szervezetek, általános- és középiskolák valamint az RMCSSZ cserkészcsapatai, továbbá a korcsoportba tartózó egyéni jelentkezők.

 • Egy csoportból illetve iskolából a versenyen legtöbb 5 személy vehet részt kategóriánként.
 • Minden szervezett csoporttól, legalább egy, zsűrizésre alkalmas felkészült személyt várunk!
 • Csakis a sajátos formanyomtatványon és az időben jelentkezett versenyzőket áll módunkban fogadni!
 • A bejelentkezéskor a részvételi díj minimum felét utalni kell a szervezők számlájára.
 • Érvényes cserkészigazolvány. (Azon cserkészek, akik nem rendelkeznek érvényes cserkészigazolvánnyal, illetve nem szerepelnek csapatuk próbaidős cserkészeinek a névsorában, a helyben fizetési összegekkel számoljanak.)
 • Az igénylők számára szállást biztosítunk (szükséges szivacsmatrac és hálózsák).

 

    Részvételi díj: helyben 45 RON. április 20-ig, kiírásnak megfelelően megtörtént bejelentkezés esetén 40 RON, április 15-ig kiírásnak megfelelően megtörtént bejelentkezés esetén 35 RON. A bejelentkezési díjakat az alább feltűntetett bankszámlára kérjük átutalni.

A részvételi hozzájárulás tartalmazza: két meleg étel, szállás 2 éjszakára, hímzett jelvény, rendezvény füzet, szórólap és névjegy. A helyben jelentkezők számára nincs módunk rendezvény jelvényt biztosítani.

   

Korosztályok:

 • A kategória (3-4 oszt.)
 • B kategória (5-6 oszt.), – C kategória (7-8 oszt.)
 • D kategória (9-10 oszt.), – E kategória (11 oszt.-tól)
 • Korcsoportokkénti csoportverseny: I KorcsoportA kategória, II. Korcsoport - B és C kategória, III. KorcsoportD és E kategória.         

  

 Feladatok A kategória számára:

 • 3 ­­- 5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
 • 3 – 5 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
 • Rovásírás szöveg hangos olvasása.

    Feladatok B kategória (5-6 oszt) számára:

 • 5 – 10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
 • 5 – 10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
 • Számrovás ismerete
 • Rovásírás szöveg hangos olvasása.

    Feladatok C kategória (7-8 oszt.) számára:

 • 5 -10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
 • 5 – 10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
 • Rovásírás szöveg hangos olvasása.
 • Számrovás ismerete
 • Rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink.(tesztlap)
 • Többfajta rovás ABC ismerete: rövid rovás szöveg átírása latin betűs írásra

    Feladatok D kategória (9-10 oszt.) számára:

 • összevont rovásírásos szöveg átírása latin betűre
 • latin betűs szöveg átírása összevont rovásírásra
 • rovásírás szöveg hangos olvasása.
 • számrovás ismerete
 • rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink.(tesztlap)
 • többfajta rovás ABC ismerete: rövid rovás szöveg átírása latin betűs írásra

    Feladatok E kategória (11 oszt.-tól) számára:

     rövidítéses rovásírásos szöveg átírása latinbetűre

 • latin betűs szöveg átírása rövidítéses rovásírásra
 • rovásírás szöveg hangos olvasása.
 • számrovás ismerete
 • rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink.(tesztlap)
 • többfajta rovás ABC ismerete: rövid rovás szöveg átírása latin betűs írásra

   

Külön verseny – Botrovás: –      I kategória (7. oszt.-ig)

 • II kategória (8. oszt.-tól)
 • III. Kategória: hasított fába való rovás

 

Eszköz szükséglet :  - bármilyen faragásra alkalmas bot. Ajánlott: 80 cm hosszú kérges bot (mogyorófa), faragó bicska, törülköző, elsősegély doboz.

 

 

A versenyen használható rovásbetű típusa:

 • Forrai Sándor írásváltozata

 

Versenyszabályok és elbírálás módja:

 • csak a fent említett ábécé fogadható el
 • csak jobbról balra haladó írás fogadható el
 • a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
 • azon versenyzőknek, akik először mérettetik meg magukat, megengedett az egy kategóriával alacsonyabb versenyzés, ami +5 ponttal jár. (Aki már versenyzett nem vehet részt 1 kategóriával lennebb). Saját kategória fölötti versenyzés, kategóriánként -5 ponttal jutalmazandó!
 • Semmilyen kategóriában nem fogadunk el, kategóriát meghaladó ismeretek alkalmazását (pl. teljes kiírás esetén, nem fogadunk el összevonást, még a hosszú „t”-t sem!)
 • a verseny időtartama maximum 40 perc, az eredmények a feladatok hibaszámától, illetve hibátlanságától, valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ
 • az induló pontszámot az igénybe vett idő határozza meg
 • minden betűhiba (- tévesztés) a pontszámot eggyel növeli
 • egy vagy több mondat kihagyása, a versenyző kizárását eredményezi
 • az olvasás plusz-mínusz 10 ponttal befolyásolja az eredményt
 • szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül-(az „A” és „Az” is szónak számit), számjegy téves írása és a történelmi kérdésekre adott helytelen válasz 3-3 hibapontnak számít.
 • a besorolás a legalacsonyabb pontszámnál kezdődik
 • kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szépírásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését
 • a botra rovás külön bírálat tárgya 
 • a korcsoportokkénti csoportverseny esetén, az egy korcsoporton belül lévő, egy csoportot alkotó három versenyző, személyes eredményeinek összege alkotja a csoporteredményt.

 

 

     A rovásírás szabályainak betartása mellett külön figyelmet fordítsatok a:

 •  a két „K” betű használatánál elfogadjuk a következő megoldásokat:
 1. hangrendhez illeszkedő
 2. csak a rombusz alakú eK jel használata (kizárólag az A Kategóriában)
 • D kategóriában is kötelező a rövid és hosszú magánhangzók helyes használata (megkülönböztetése).
 • E kategóriában nem fogadjuk el a hosszú magánhangzók használatát (kivételt képez az „Á” betű)

    

Díjazás:

 • mind az öt kategóriában az első három helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kap
 • a résztevő csapatok, versenyző egységek, emléklapot kapnak
 • korcsoportokként a legjobb helyezést elért ifjúsági szervezetek, cserkészcsapatok, iskolák vagy szervezeti egységek versenycsoportjai emlékplakettet kapnak
 • Jutányos részvétel a rovástáborban

 

    A felkészüléshez ajánlott irodalom:

 

 • Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig, A magyar rovásírás elsajátítása 
 • Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I.-II.
 • Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve
 • Zomoráné Cseh Márta: A székely magyar rovás ABC-s könyv (tankönyv II-IV osztályosok részére)
 • Zomoráné Cseh Márta: A székely-magyar rovás rövidítési rendszere (tankönyv az V.-VIII. és IX.-XII. osztályosok számára)
 • Tasnádi Márton(szerk.): Örökségünk a rovásírás – Az országos rovásírásversen ismeretterjesztő és felkészítő nyomtatványa

 

    Jelentkezési határidő: 2014. április 15.,  20. és helyszínen.   E-mail-ben: rovas@rmcssz.ro

           

Bejelentkezni csakis a sajátos formanyomtatványon lehet, mely letölthető innen honlapról illetve igényelhető emailen!

   

Bejelentkezéskor kérjük feltüntetni a csapatot, a versenycsoportok szerinti résztvevők számát (a különverseny esetében is), a zsűritag személyét és a kapcsolattartó személy teljes címét és minden elérhetőségét! Továbbá kérjük csatolni az átutalás bizonylatát(szkennelt, fényképezett vagy faxolt változatban), feltűntetve, hogy az átutalt összeg hány cserkész bejelentkezését fedezi.

 

A bejelentkezést követően elküldjük a szervezők által összeállított ismertető és felkészítő nyomtatványt a rovásírásról.

 

További információk .   E-mail-ben: rovas@rmcssz.ro, illetve a 0765-279874 (Tasnádi Márton), telefonszámon kaphatóak.

 

FIGYELEM!!!

!     EZEN VERSENY KÉPEZI A KÁRPÁT-MEDENCEI szintű ROVÁSÍRÁSVERSENY HIVATALOS SELEJTEZŐJÉT!

!     A SELEJTEZŐ 15 DOBOGÓS VERSENYZŐJE KÉPVISELI MAJD ERDÉLYT, IGAZOLÁS KISÉRETÉBEN, A NAGY MEGMÉRETTETÉSEN!

!     AZ ORSZÁGOS ROVÁSÍRÁSVERSENYEN lehetőséget nyújt az V. rovástábor részvételre!

    

 

 

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

 

 

 

 

RENDEZVÉNY megnevezése

I

bejelentkezési időpont: április 15-ig

(cserkészeknek

igazolvánnyal)

II. bejelentkezési időpont / igazolvány:

április 20-ig

(cserkészeknek

igazolvánnyal)

III. bejelentkezési időpont:

Április 20-tól és helyben (igazolvánnyal v. nélküle)

A csodaszarvas nyomában

XV. Országos Rovásírásverseny, Sz-újvár

35 RON

40 RON

45 RON

 

 

 

 

A bejelentkezési díjakat az alábbi bankszámlára kérjük átutalni:

 

 

 

BRD Visa card

Titular  cont: Kasza Rózsi

Termen de valabilitate: 01/15

Cod IBAN: RO25 BRDE 130S V344 1510 1300

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/xv-orszagos-rovasirasverseny-versenyfelhivas

ápr
02
2014

Országos Cserkésznap 2014

Időpont: május 3-4

Helyszin: Szamosujvár és a füzesmikolai hasadék (Nicula)

Keretmese: A gyűrűk ura – J. R. R. Tolkien

Általános program: portya, stratégiai játék, tábortűz.

 

Érkezés: péntek este vagy szombat reggel 7-ig. (Péntek este stratégiai fontosságú megbeszélésre kerül sor a cserkésznapon részvevő vezetőkkel!)

Hazaútazás: vasárnap reggel Istentisztelet illetve a Szentmise után

 

Szombaton biztosítva lesz egy hideg ebéd és meleg vacsora.

A tábortűz témáját és a tábortűzi jeleneteket, jelentkezés után fogjuk leosztani.

 

Felszerelés: Péntek estére és szombat reggelre szendvics, hálózsák, izolír, evőeszközök, csajka, túraöltözék, elemlámpa, és a szokásos személyes dolgok, egy napos túrafelszerelés.

 

Jelentkezés és részvételi díj:

 

RENDEZVÉNY megnevezése

I

bejelentkezési időpont: április 15-ig

(cserkészeknek

igazolvánnyal)

II. bejelentkezési időpont / igazolvány:

április 20-ig

(cserkészeknek

igazolvánnyal)

III. bejelentkezési időpont:

Április 20-tól és helyszínen (igazolvánnyal v. nélküle)

Országos Cserkésznap

25 RON

30 RON

35 RON

 

A bejelentkezéseket a rovas@rmcssz.ro címre várjuk. Bejelentkezni őrsben és/vagy csapatban lehet, vezető kíséretében, a mellékelt belejentkezési lapon.

 

A bejelentkezési díjakat az alábbi bankszámlára kérjük átutalni:

 

BRD Visa card

Titular  cont: Kasza Rózsi

Termen de valabilitate: 01/15

Cod IBAN: RO25 BRDE 130S V344 1510 1300

Öröklink ehhez a cikkhez: http://www.rmcssz.ro/orszagos-cserkesznap-2014

Régebbi bejegyzések «